Home        O společnosti       Realizace        Kvalita       Ocenění       Kontakt

Kvalita

Naše společnost zavedla a používá systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.


ČSN EN ISO 9001:2001
Pro dosažení záměrů vyhlašuje naše společnost EMPEX Holding s.r.o. tuto politiku integrovaného systému: Řízení integrovaného systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 je důležitou součástí celkového systému managementu společnosti EMPEX Holding s.r.o.
Naším cílem je prostřednictvím spokojenosti našich zákazníků a jejich trvalé důvěry v naše schopnosti zajistit dlouhodobý ekonomický úspěch naší společnosti, při kterém upřednostňujeme kvalitu, ochranu životního prostředí a prevenci znečištění.
K zajištění dalšího rozvoje prosperity společnosti EMPEX Holding s.r.o. je kladen hlavní důraz na zvyšování kvality staveb a poskytovaných služeb. Rozhodujícím měřítkem kvality námi realizovaných dodávek je hodnocení ze strany našich zákazníků a obchodních partnerů
Zavedení funkčního integrovaného systému managementu kvality a environmentu, zodpovědné řízení a neustálé zlepšování všech našich procesů umožní 100% garanci kvality, ochranu životního prostředí a prevenci znečištění životního prostředí při realizaci každého realizovaného stavebního díla
Kvalita a úcta k životnímu prostředí je věcí každého zaměstnance naší společnosti a požadavky na kvalitu, životní prostředí a prevenci znečištění jsou uplatňovány ve všech jejich pracovních aktivitách
Naši dodavatelé výrazně spolu ovlivňují výslednou kvalita našich produktů a ochranu životního prostředí. Orientujeme se na dlouhodobou spolupráci s vybranými dodavateli, přičemž uplatňujeme systém jejich dlouhodobého hodnocení dle stanovených kritérií
Řízení společnosti a konkrétní rozhodování je založeno na využití zavedeného informačního systému
Cílem společnosti EMPEX Holding s.r.o. je usilovat o trvalé zlepšování integrovaného systému managementu kvality a environmentu na bázi mezinárodního standardu ISO 9001:2009 pomocí plnění stanovených cílů a cílových hodnot, zavedením a trvalým prověřování systémů řízení zaměřeného na kvalitu a ochranu životního prostředí
Vedení společnosti se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k environmentálním aspektům vyplývajících z realizovaných procesů a poskytovaných služeb společností. Minimalizování negativních dopadů na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření a systematicky předcházet znečišťování ŽP.
Vhodným způsobem vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí. Politika integrovaného systému se realizuje prostřednictvím konkrétních měřitelných cílů a programů a je závazná pro vedení i všechny zaměstnance společnosti EMPEX Holding s.r.o.
¦   Home   ¦    O společnosti   ¦   Realizace   ¦    Kvalita   ¦   Ocenění   ¦   Kontakt   ¦
Česky English Deutsch Copyright © empex 2020 - 2021